Pam Mae Melyn Yn Gwneud Datganiad Ffasiwn Gwych 

Mae lliw yn rheoli'r rhedfa ac os oes un lliw y mae angen i chi ei ychwanegu at eich cwpwrdd dillad, mae'n felyn.

Mae rhai pobl yn swil i ffwrdd o felyn. Efallai eu bod yn meddwl nad yw'n fwy gwastad i'w tonau croen neu efallai eu bod yn meddwl nad yw'n mynd gyda llawer o liwiau eraill. Rwy'n dweud fooey.

Yn bersonol, rwyf wedi cael eitemau melyn yn fy nghapwrdd dillad na allwn i fyw hebddyn nhw.

Os ydych chi'n ceisio ychwanegu sblash o liw at eich cwpwrdd dillad, dyma rai ffyrdd y gallwch chi wneud i felyn weithio i chi.

Pwrs Melyn ac Esgidiau

Os oes angen ichi ychwanegu lliw at wisg, ychwanegu ategolion melyn yw'r ffordd i'w wneud.

Gall melyn llachar ychwanegu diddordeb du a gwyn cynlluniau lliw. Hefyd, oherwydd bod ganddo liw brown amlwg, bydd melynau ysgafnach yn gweithio'n dda gydag arlliwiau niwtral.

Meddyliwch am ychwanegu melyn esgidiau, bagiau llaw a gemwaith i roi ychydig o pizzazz i'ch gwisgoedd.

Ffrogiau Melyn

Efallai na fydd rhai yn ddigon dewr i wisgo ar hyd a lled melyn, ond mae'r lliw yn popio yn llwyr.

Rhaid cyfaddef, nid yw'n addas ar gyfer pob tôn croen, ond bydd yn gweithio'n dda i'r rhai sydd â chroen tywyllach a rhai arlliwiau euraidd yn eu gwallt a'u croen. Ar y llaw arall, gall olchi'r rhai sydd â thonau croen gwelw neu olewydd.

Os nad ydych chi'n meddwl bod gennych y gwedd gywir ar gyfer melyn, arhoswch i ffwrdd o bob rhan o edrychiadau melyn a chyfyngwch y lliw i ategolion yn unig.

Mae ffrogiau'n wych oherwydd eu bod mor hawdd eu gwisgo. Os ydych chi'n gwisgo melyn llachar gwisgo, gallwch greu bloc lliw trwy ychwanegu esgidiau ac ategolion coch neu ddu a gwyn. Ar gyfer melynau meddalach a melynau euraidd, niwtralau fydd eich bet orau.

Siwtiau Ymdrochi Melyn

 

Mae siwtiau ymdrochi melyn yn wych ar gyfer y traeth. Y golau, llachar lliw yn edrych gwych gyda lliw haul.

Er bod yr un rheolau yn berthnasol o ran gwedd, oherwydd nad yw siwtiau ymdrochi yn tueddu i amgylchynu'r wyneb, nid oes raid i chi boeni gormod am siwt ymdrochi felen sy'n gwneud ichi edrych yn golchi allan. Mae'r lliw yn sicr o droi rhai pennau.

Printiau Melyn

 

Ffordd arall i ychwanegu melyn i mewn i'ch gwisgoedd heb ymrwymo'n llwyr yw gwisgo print melyn. Gellir gweithio'r lliw yn y wisg i'w gwneud hi'n sefyll allan heb ei lethu.

Gallwch ddewis print trwm fel print blodau fel ei flodeuo neu ei gyfyngu i decal melyn canolog ar ganol crys-t.

Siacedi Melyn

 

Melyn siaced yn ffordd arall o ychwanegu sblash o liw at eich gwisgoedd. Melyn siaced gellir eu hychwanegu at jîns a chrys-t, ffrogiau ffrog ac unrhyw beth rhyngddynt. Bydd yn edrych yn wych wrth godi'r melyn yn eich gwisg neu bydd yn ychwanegu sblash o liw iddo du a gwyn edrych.

Mae melyn yn edrych yn wych trwy gydol y flwyddyn. Mae'n bywiogi a arddull haf ac mae'n gwneud cyflenwad gwych ar gyfer arlliwiau niwtral a thlysau yn ystod y gaeaf. Sut ydych chi'n hoffi integreiddio melyn yn eich gwisgoedd?

Darllenwch Mwy o'n Blog yn Dillad Schmidt


Gadael sylw

Sylwer, rhaid i sylwadau gael eu cymeradwyo cyn iddynt gael eu cyhoeddi