Cwestiynau Cyffredin

Gwiriwch y cwestiynau mwyaf cyffredin yma, os oes angen help arnoch o hyd yna os gwelwch yn dda cysylltu â ni

cyffredinol

DILLAD SCHMIDT
15814 COEDWIG CHAMPION DR # 1047
GWANWYN, TX 77379

 

Sy'n rhan o Ardal Fetropolitan Greater Houston. 

Fe wnaethon ni gludo popeth mor gyflym ag y gallwn. Gallwch olrhain eich archeb ymlaen tudalen eich cyfrif neu ar ein tudalen olrhain . Rydym hefyd yn anfon diweddariadau i'ch e-bost neu'ch rhif ffôn symudol ar bob cam o'r cludo gan gynnwys y diwrnod y mae'r cludwr yn ei ddanfon.

Weithiau mae ein system canfod twyll yn blocio cardiau credyd oherwydd risg uchel. Os hoffech chi wneud eich archeb o hyd, ffoniwch ni ar (713) 331 6848- gallwn gymryd archebion ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am Canolog a 5pm Canolog. Gan amlaf, gallwn wirio'r cerdyn credyd trwy ddull llaw gyda'r Cwmni Cerdyn Credyd. 

Mae ein staff yn rhugl mewn Saesneg a Sbaeneg. Os ydych yn dymuno cyfathrebu yn Ffrangeg neu Almaeneg gallwn gyfathrebu â chi trwy e-bost

Mae'n ddrwg gennym ond nid ydym yn cario Coveralls. 

Ein holl long cynnyrch o'r Unol Daleithiau.