Polisi cludo

Polisi Llongau

Mae'r Polisi Llongau canlynol yn berthnasol i bob gwefan y mae Schmidt Clothing yn berchen arni ac yn ei gweithredu, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol: schmidtclothing.com

Gallwch ymddiried y bydd eich archeb yn cael ei phrosesu'n gyflym a'i danfon yn ddiogel.

MAE LLONGAU SAFON YN YR UD AM DDIM

Gallwn anfon cynhyrchion i unrhyw le yn yr Unol Daleithiau. Pan fyddwch yn gosod archeb byddwn yn amcangyfrif dyddiadau dosbarthu yn seiliedig ar argaeledd eich eitem (au), y dull cludo a ddewiswyd a chyrchfan eich llwyth.

Mae Llongau Safonol yn yr Unol Daleithiau yn rhad ac am ddim ar bob cynnyrch. Mae cludo safonol yn cymryd rhwng 1-5 diwrnod i'w llongio, a 2-10 Diwrnod wrth ei gludo. Gall Covid-19 ychwanegu oedi at yr amseroedd hyn.

Mae Llongau Allteithiol yn cymryd rhwng 1 a 5 diwrnod i'w llongio a 2-5 diwrnod wrth eu cludo Rydym yn ceisio llongio pob llwyth Allteithiol trwy DHL. Fe'ch hysbysir a bydd angen cymeradwyaeth cyn eu cludo os bydd yn rhaid i ni ddefnyddio cludwr gwahanol.

Gall archebion rhyngwladol gymryd hyd at 60 diwrnod.  


Yn gyffredinol, bydd eitemau stoc yn ein casgliad yn cael eu cludo 1-5 diwrnod busnes ar ôl gosod yr archeb. Os yw'ch archeb yn cynnwys eitemau stoc ac eitemau wedi'u haddasu, bydd y gorchymyn cyfan yn cael ei ystyried yn orchymyn arfer, a bydd yn anfon o fewn y llinell amser honno fel y'i diffinnir uchod. Fodd bynnag, mewn rhai achosion eithafol gall eitemau y gellir eu haddasu gymryd hyd at 3 wythnos. Mae pob Eitem yn llongio o'r Unol Daleithiau.

Taliadau Llongau

Mae ein taliadau cludo yn cael eu pennu gan y cyfanswm a'r eitemau yn eich archeb a'ch dull cludo a ddewiswyd, ac eithrio'r dreth werthu berthnasol.

Gorchmynion Rhyngwladol

rydym yn cynnig Llongau Rhyngwladol, Mae'r holl longau rhyngwladol trwy DHL

Ein nod yw sicrhau eich boddhad llwyr â'ch pryniant.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon pellach ynglŷn â'r telerau hyn, ewch i'n  canolfan gymorth ar ein gwefan neu cysylltwch â ni trwy Sales@schmidtclothing.com